ประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจแล...

มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี ๒๕๕๙ ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายที่รองรับ IPv6 ซึ่งประกาศเกียรติคุณ...

สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื...

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ ๒๔ ปีต่อจากนั้นเป็นการจัดการ...

วิดีโอ