ข้ามคำสั่ง Ribbon
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
BUCC > บล็อก > ข้อความติดประกาศ > การเปิดแฟ้มข้อมูลในมุมมอง Protected View ใน Microsoft Office 2010
กุมภาพันธ์ 29
การเปิดแฟ้มข้อมูลในมุมมอง Protected View ใน Microsoft Office 2010

    โปรแกรมชุด Microsoft office 2010 ได้มีการเพิ่มเติมมุมมองของการเปิดไฟล์ไฟล์งานที่เราไม่แน่ใจเรื่องความปลอดภัย มุมมองนี้ก็มุมมองการเปิดใช้ไฟล์งานแบบ Protected View (มุมมองที่ได้รับการป้องกัน) สำหรับไฟล์งานที่เราไม่แน่ใจเรื่องความปลอดภัย เช่น ไฟล์ที่แนบมากับอีเมลล์ หรือดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ต เราสามารถเปิดไฟล์เหล่านี้ด้วยมุมมอง Protected View (มุมมองที่ได้รับการป้องกัน) เพื่อปิดการทำงานอัตโนมัติต่างๆ ของไฟล์งาน ตัวอย่างเช่นการใช้งาน Microsoft Excel 2010 การเปิดไฟล์งานในมุมมอง Protected View (มุมมองที่ได้รับการป้องกัน) โปรแกรมจะปิดการใช้งานมาโคร หรือฟังก์ชันอื่นๆ ที่อาจแฝงตัวมากับไฟล์งาน โดยการเปิดแฟ้มข้อมูลในมุมมอง Protected View นั้นสามารถทำได้ดังนี้    

  1. เลือกแฟ้มข้อมูลที่ต้องการเปิดในมุมมอง Protected View
  2. คลิกลูกศรข้างปุ่ม Open และเลือก Open in Protected View (เปิดในมุมมองที่ได้รับการปกป้อง)

  1. ไฟล์งานจะถูกเปิดในมุมมอง Protected View

  1. หากต้องการยกเลิกมุมมอง Protected View เพื่อเปิดไฟล์ให้ทำงานปกติสามารถแก้ไขไฟล์งานได้ ให้คลิกที่ปุ่ม Enable Editing (เปิดใช้การแก้ไขเพื่อให้สามารถเข้าแก้ไขได้ตามปกติ)

ข้อคิดเห็น

ยังไม่มีข้อคิดเห็นสำหรับข้อความติดประกาศนี้